Het Kruger National Park is een van de beroemdste en meest iconische natuurgebieden in Afrika, gelegen in het noordoosten van Zuid-Afrika, op slechts 35 km van Casart Game Lodge. De geschiedenis is rijk en omspant meer dan een eeuw van natuurbehoud en ontwikkeling.

Een overzicht van de geschiedenis van Kruger National Park

  1. Eind 1800: Het gebied dat later het Kruger National Park zou worden, werd bewoond door lokale inheemse gemeenschappen en verschillende wilde diersoorten. In die tijd stond het gebied bekend als het Laagveld en werd het voornamelijk gebruikt voor de jacht en voor zelfvoorzienende landbouw.
  2. 1884-1895: Paul Kruger, de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek (ook bekend als Transvaal), speelde een belangrijke rol bij het leggen van de basis voor het park. Hij erkende de noodzaak om de wilde dieren in het gebied te beschermen en voerde jachtreglementen in om het buitensporig doden van dieren tegen te gaan.
  3. Begin 1900: Het idee om een beschermd gebied te creëren won aan kracht en in 1898 werd het Sabi Game Reserve opgericht, dat ongeveer 12.000 vierkante kilometer besloeg. In 1926 werden de Sabi en Shingwedzi wildreservaten samengevoegd tot het Kruger National Park. Het park werd in 1927 officieel geopend voor het publiek.
  4. Jaren 1940-1950: Het Kruger National Park werd geconfronteerd met uitdagingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen middelen werden onttrokken aan natuurbehoud. Na de oorlog werden de inspanningen voor natuurbehoud nieuw leven ingeblazen en begon de infrastructuur te verbeteren.
  5. 1960-1970: In deze periode werden de infrastructuur en faciliteiten van het park aanzienlijk verbeterd, waardoor het park toegankelijker werd voor toeristen. Er werden wegen, rustkampen en bezoekersvoorzieningen ontwikkeld, wat leidde tot een toename van het toerisme.
Zonsondergang in Kruger National Park
  1. 1980s: Het Kruger National Park werd, net als andere natuurbeschermingsgebieden, geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van stroperij en smokkel van wilde dieren. Vooral het stropen van neushoorns werd een groot probleem door de grote vraag naar neushoornhoorn op sommige Aziatische markten.
  2. 1990s: De inspanningen voor natuurbehoud werden geïntensiveerd en de betrokkenheid van de gemeenschap werd een belangrijk aspect van het beheer van het park. De samenwerking met naburige gemeenschappen was erop gericht om de behoeften van natuurbehoud in evenwicht te brengen met de sociaaleconomische belangen van de lokale bevolking.
  3. 2000s: Kruger National Park bleef een belangrijke toeristische bestemming, met mogelijkheden voor het bekijken van wilde dieren en ecotoerisme. Initiatieven voor natuurbehoud gericht op de bescherming van bedreigde diersoorten, herstel van habitats en duurzaam beheer van hulpbronnen.
  4. 2010s: Het park heeft geavanceerde technologie geïmplementeerd, zoals antistropingsdrones en cameravallen, om te helpen bij het monitoren en beschermen van wilde dieren. De strijd tegen stroperij, met name van neushoorns en olifanten, bleef een prioriteit.
  5. Heden en toekomst: Het Kruger National Park blijft een vitaal bolwerk voor het behoud van de biodiversiteit. Er wordt nog steeds gestreefd naar een evenwicht tussen het behoud van wilde dieren, toerisme en het welzijn van de lokale gemeenschappen. Ecotoerisme speelt een cruciale rol bij het genereren van inkomsten voor parkonderhoud en lokale ontwikkeling.

Kruger National Park – het grootste en beroemdste nationale park van Afrika

In de loop van zijn geschiedenis is het Kruger National Park uitgegroeid van een klein wildreservaat tot een van de grootste en beroemdste nationale parken van Afrika. Het succes op het gebied van natuurbehoud en de inspanningen om lokale gemeenschappen erbij te betrekken, hebben van dit gebied een model gemaakt voor het beheer van beschermde gebieden over de hele wereld.

Beleef een safari in stijl bij Casart Game Lodge!