Casart Game Lodge (Pty) Ltd (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website van Casart Game Lodge. Aangezien onze website deel uitmaakt van onze IT-infrastructuur, gebruiken we de term “Service” bij voorkeur om alle functionaliteit op te nemen die naar en van onze website linkt. Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer u onze service gebruikt.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2021 vanwege de inwerkingtreding van de POPI-wet (Zuid-Afrika).

Algemeen

Door deze Service te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met de voorwaarden van dit beleid. De Dienst is bedoeld voor internationaal gebruik en is beschikbaar in drie talen.

Uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Zuid-Afrika bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie, inclusief persoonlijke informatie, naar Zuid-Afrika overdragen en daar verwerken. Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

Voor gegevensbeschermingsdoeleinden is Casat Game Lodge Guesthouse de verwerkingsverantwoordelijke en, tenzij anders vermeld, ook de gegevensverwerker. De verzamelde informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard en kan worden opgeslagen, verwerkt, geopend en gebruikt in rechtsgebieden waarvan de privacywetgeving mogelijk anders en minder beschermend is dan die van uw eigen rechtsgebied.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten. Dit privacybeleid vertelt u over onze online verzameling en gebruik van gegevens. De voorwaarden van dit beleid zijn van toepassing op deze website (“Service”) en zijn onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden, tenzij er andere voorwaarden zijn gespecificeerd in een formulier of contract dat u door Casat Game Lodge Guesthouse online of offline wordt verstrekt.

Het is niet onze bedoeling om diensten aan te bieden aan of om persoonlijke informatie te vragen of deze te verzamelen van iemand jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u geen informatie over deze Service gebruiken of invoeren.

Gegevensverzameling op onze Service

Het volgende geeft een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze Service bezoekt. Persoonlijke informatie is alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Wanneer u deze Service bezoekt, kunnen bepaalde soorten informatie, zoals de website die u naar ons heeft doorverwezen, uw IP-adres, browsertype en -taal en toegangstijden, automatisch worden verzameld als onderdeel van de werking van de Service. We kunnen ook navigatie-informatie verzamelen, inclusief informatie over de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die worden ondernomen in verband met de Service.

We kunnen uw bezoek- en navigatie-informatie combineren met persoonlijke informatie die u verstrekt. U kunt er altijd voor kiezen om geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u ervoor kiest, zijn bepaalde diensten mogelijk niet voor u beschikbaar.

Persoonlijke informatie (bijv. uw naam en contactgegevens) wordt verzameld wanneer u ervoor kiest om met ons te communiceren via de Service, zoals bijvoorbeeld contact met ons opnemen of informatie opvragen.

Gegevens die aan ons worden verstrekt, worden verzameld in ons systeem. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier of een e-mail die naar ons is verzonden.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de Dienst bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze Service betreedt.

We ondersteunen Do Not Track (“DNT”) niet. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden. U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Onze Service kan links bevatten naar andere Services die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de Dienst van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke service die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van Diensten of diensten van derden.

Delen van uw persoonlijke gegevens

Behalve zoals beschreven in dit privacybeleid, delen we uw persoonlijke gegevens niet met externe partijen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Die bedrijven of personen mogen alleen de persoonlijke informatie verkrijgen die ze nodig hebben om de dienst te verlenen. Ze zijn verplicht tot geheimhouding van de informatie en mogen deze niet voor enig ander doel gebruiken.

Informatie over onze gebruikers, inclusief persoonlijke informatie, kan worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, overname of verkoop van het bedrijf en/of zijn activa, evenals in het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of curatele, in welk geval persoonlijke informatie zou worden overgedragen als een van de bedrijfsmiddelen van de onderneming.

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie zonder kennisgeving openbaar te maken, indien dit wettelijk verplicht is, of in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan juridische procedures, te reageren op claims of de rechten, eigendommen te beschermen of veiligheid van ons bedrijf, medewerkers, gebruikers of het publiek.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Hoewel we de absolute veiligheid van uw persoonlijke informatie niet kunnen garanderen, nemen we alle commercieel redelijke stappen en maatregelen om deze veilig te houden en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking door algemeen aanvaarde beveiligingsbeleidslijnen en -regels te volgen. We kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie, ondanks onze inspanningen.

Deze Service maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als Serviceprovider stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling op te vragen. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch in een standaard, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Zoals toegestaan door de wet, hebt u het recht om te allen tijde gratis informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail naar info@Casart Game Lodge.co.za met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Persoonlijke informatie voorkeuren

We respecteren uw recht om keuzes te maken over het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie. Als u op enig moment besluit dat u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@Casart Game Lodge.co.za
Als u ervoor kiest om geen marketingcommunicatie te ontvangen, houd er dan rekening mee dat u transactie- of accountcommunicatie (bijv. bevestigingsmails en rekeningafschriften) kunt blijven ontvangen, indien van toepassing.

We bieden e-mailadressen op de Service waarmee u contact met ons kunt opnemen. Om te controleren op virussen en de aanwezigheid van ongepaste inhoud, behouden we ons het recht voor om al het materiaal en alle informatie die via ons systeem wordt verzonden, te onderscheppen, te controleren en te inspecteren.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt op elk moment naar Casart Game Lodge Guesthouse schrijven om details te verkrijgen van de persoonlijke informatie waarover we beschikken door een e-mail te sturen naar info@Casart Game Lodge.co.za.

Vermeld uw naam en adres en een korte beschrijving van de informatie waarvan u een kopie wilt hebben, zodat wij uw gegevens gemakkelijker kunnen vinden.

We zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te bevestigen voordat we u details verstrekken over persoonlijke informatie die we over u hebben. We kunnen een vergoeding in rekening brengen om de redelijke administratiekosten te dekken.

Gebruik van cookies en andere

Onze Service kan “cookies” gebruiken om u in staat te stellen u aan te melden bij onze services en om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies bevatten informatie, waaronder persoonlijke informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. De informatie die cookies verzamelen, kan de datum en tijd van uw bezoek omvatten, informatie die u hebt verstrekt bij het abonneren op een communicatie of het aanmelden voor een dienst, en uw navigatiegeschiedenis.

In sommige gevallen kunnen onze externe serviceproviders cookies gebruiken op onze Service. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van cookies door onze service en niet op het gebruik van cookies door derden.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u zich mogelijk niet aanmelden of interactieve functies van onze Service en services die afhankelijk zijn van cookies gebruiken.

Naast cookies kunnen we andere technologieën gebruiken, waaronder afbeeldingen van één pixel op onze Service en in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven. Deze kleine elektronische afbeeldingen helpen ons te bepalen hoeveel gebruikers bepaalde pagina’s hebben bezocht of berichten of nieuwsbrieven hebben geopend. We gebruiken deze afbeeldingen niet om persoonlijke informatie te verzamelen.

Server logbestanden

Onze IT-provider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
Facebook-Link

Onze Dienst bevat links naar het sociale netwerk Facebook. Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Like-knop op onze Dienst.

Wanneer u onze Dienst bezoekt en op de Facebook-link klikt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor kan Facebook via uw IP-adres informatie ontvangen over uw bezoek aan onze Dienst. Als u op de Facebook “Vind ik leuk-knop” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kan de inhoud van onze Dienst worden gekoppeld aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook bezoeken aan onze Dienst koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als exploitant van deze Dienst geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die naar Facebook worden verzonden of van hoe Facebook deze gegevens gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policies

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze Dienst koppelt aan uw Facebook-account, log dan uit bij uw Facebook-account.

Analyse en reclame

Onze Dienst maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma. Hun advertentiebeleid is te vinden op https://support.google.com/adspolicy/

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoeken en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, zie het Google Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze Service of andere websites beperken.

Plug-ins en tools

Deze Dienst maakt gebruik van de TripAdvisor-Widget. Het wordt beheerd door TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, VS.

Om de TripAdvisor-Widget te gebruiken, is het noodzakelijk om cookies in te stellen en uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een TripAdvisor-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze Dienst heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van de TripAdvisor-Widget is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze Dienst.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Tripadvisor: https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy

Google Maps

Deze Dienst maakt gebruik van de Google Maps-kaartendienst via een Link. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze Dienst heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze Service en om de locatie van door ons op de Service aangegeven plaatsen te vergemakkelijken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy

Zakelijke transactie

Als Casart Game Lodge betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen als bedrijfsgoederen. In dergelijke gevallen zullen we u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen en/of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 januari 2019 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele toekomstige wijzigingen in de bepalingen ervan, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacybeleid regelmatig te controleren. Als u de Service blijft gebruiken nadat we wijzigingen in het Privacybeleid op deze pagina hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en dat u ermee instemt om het gewijzigde Privacybeleid na te leven en eraan gebonden te zijn.

Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een prominente kennisgeving op onze service te plaatsen.

Disclaimers

Casart Game Lodge handelend onder Casat Game Lodge Guesthouse is van plan commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om zich aan dit privacybeleid te houden. Desalniettemin, in het geval dat we niet voldoen aan alle voorwaarden in dit privacybeleid, gaat u ermee akkoord, door deze Service te gebruiken en door informatie aan deze Service te verstrekken, dat uw enige en exclusieve rechtsmiddel tegen Casat Game Lodge zal zijn om ons zo snel mogelijk de verwerking van uw informatie in de toekomst te corrigeren om in overeenstemming te zijn met dit privacybeleid en om iedereen aan wie Casat Game Lodge rechtstreeks informatie heeft overgedragen van de juiste informatie op de hoogte te stellen of om het gebruik van dergelijke informatie te staken.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijzen Casat Game Lodge, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en divisies elke andere verplichting, aansprakelijkheid of garantie jegens u af voor enige andere actie, inactiviteit, weglating of andere activiteit die niet in overeenstemming is met deze privacy beleid.

In geen geval zullen Casart Game Lodge, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en divisies, of hun leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte, economische, gevolg- of punitieve schade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens of verlies van gebruiksschade of gederfde winst) die voortvloeit uit of verband houdt met dit privacybeleid, of het falen van Casat Game Lodge, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en divisies, of hun leveranciers of licentiegevers om zich hieraan te houden, zelfs als Casart Game Lodge, haar dochterondernemingen, dochterondernemingen en divisies, of hun leveranciers of licentiegevers zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van enige schade. Deze sectie is alleen van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit privacybeleid wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek Zuid-Afrika, en alle geschillen, claims en andere zaken in verband met dit privacybeleid zullen worden bepaald in overeenstemming met dergelijke wetten.

Zuid-Afrika’s Protection of Personal Information Act (POPI Act)

Meer informatie is te vinden op:

https://www.gov.za/documents/protection-personal-information-act

https://popia.co.za/

https://www.popiact-compliance.co.za/

https://www.privacypolicies.com/blog/popi-act/